Het verhaal van Thijs

Zo’n 2 jaar geleden ben ik verhuisd van mijn studentenkamer naar een zelfstandige, particuliere huurwoning met mijn vriendin in Utrecht. We hadden via Facebook op een advertentie gereageerd en zijn zo in dat appartement terecht gekomen.

Na een maand of 4-5 ging ik checken of dat huurbedrag eigenlijk wel klopte door de puntencheck van de Huurcommissie in te vullen. Daar kwam uit dat wat wij betaalden niet overeenkwam met wat toegestaan was. Toen zijn we in gesprek gegaan met de verhuurder. 

Het is een onervaren verhuurder. Eigenlijk is dit zijn enige pand en gelijk het eerste pand dat hij verhuurt. Toen wij erachter kwamen dat er iets niet klopte, hebben we hem bij ons thuis uitgenodigd om erover te praten. We hadden beiden onze eigen berekeningen gemaakt en die hebben we naast elkaar gelegd. Daar zaten best wel wat verschillen tussen die grote invloed hadden op de huurprijs, zoals de WOZ-waarde en het energielabel. 

Tijdens dit gesprek zijn we er niet direct uitgekomen omdat we nog te veel van mening verschilden. Maar omdat we wel graag samen tot een oplossing wilden komen, heb ik aan het huurteam meer informatie gevraagd over de berekeningen van de punten voor een huurwoning. Zij gaven in een mail aan dat mijn eigen berekening goed was. Met die informatie ben ik weer teruggegaan naar de verhuurder en vervolgens zijn we tot een compromis gekomen. De huur is van 880 verlaagd naar 600 euro per maand. Dus heb ik zo’n 100 cappuccino’s per maand weten te besparen op mijn huur! 

Zo’n situatie is natuurlijk nooit heel gezellig maar mijn verhuurder was best begripvol. Het is echt niet zo eng als veel mensen denken. Zeker kleine verhuurders zijn best wel begripvol. Het beeld van een griezelige verhuurder die meteen je leven zuur maakt is niet waar. Probeer er vooral samen uit te komen, dat is belangrijk. Maar als dat niet lukt, stap naar de Huurcommissie. Ik denk dat iedereen het volste recht heeft om zijn huurcontract te laten toetsen. Wij wonen er ook nog steeds in hetzelfde appartement en het contact met de verhuurder is onveranderd.

Thijs 
Leeftijd: 24
Woonplaats: Utrecht
Universiteit Utrecht