Over de campagne

Studenten betalen soms teveel huur voor hun kamer, studio of appartement. Vaak weten zij niet dat een puntensysteem de maximale huurprijs bepaalt. De campagne Wegwijsmetjehuurprijs.nl is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De campagne informeert studenten over hun huurprijs en maakt ze ervan bewust dat ze een te hoge huur bespreekbaar mogen maken met de verhuurder.